Subskrybuj:InformacjeKomentarze
pasek

Tu jesteś: Home » Aktualności, Polecamy » Dzień Flagi w Powiecie Pruszkowskim

 

We wtorek, 2 maja, będziemy świętować Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Pruszkowa i okolic do udziału w obchodach!

Obchody Dnia Flagi rozpoczną się o godzinie 15:00 uroczystym wciągnięciem flagi narodowej na maszt Starostwa Powiatowego, przy ul. Drzymały 30. Ceremonii towarzyszyć będzie występ orkiestry Pruszkowianka. Po części oficjalnej, o godzinie 16:00 rozpocznie się Powiatowy Bieg Flagi 2017. Organizatorami obchodów jest Powiat Pruszkowski oraz Parkrun Pruszków.

Biegacze wystartują spod Młodzieżowego Domu Kultury w Parku Kościuszki i będą mieli do pokonania 2004 metry. Długość trasy stanowi nawiązanie do roku 2004, w którym wprowadzono Dzień Flagi jako polskie święto. Regulamin Powiatowego Biegu Flagi nie określa wieku uczestników, a na każdą osobę, która przebiegnie całą trasę czekać będzie pamiątkowy medal.

Rejestracja biegaczy jest możliwa drogą mailową na adres kpiotrowska@powiat.pruszkow.pl lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w pokoju 403. Dodatkowe zapisy prowadzone będą w dniu imprezy, od godziny 15:00 w namiocie Powiatu Pruszkowskiego, który zostanie usytuowany w pobliżu startu. Osoby, które chciałyby sprawdzić swoje możliwości i zmierzyć czas swojego biegu, muszą dodatkowo zarejestrować się na stronie www.parkrun.pl/pruszkow. Wówczas otrzymają kod kreskowy, który należy sczytać przekraczając metę. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają numerki startowe, które rozdawane będą przy zapisie.

Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej to polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku. Obchodzimy je 2 maja, a jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Barwy widniejące na fladze Polski są nierozerwalnie związane z dziejami historycznymi naszego narodu. Przyjmuje się, że biel oznacza czystość duchową, a czerwień przelaną krew w walce w obronie kraju. Pierwsze wzmianki o naszej fladze są zapisane w kronikach Galla Anonima z początków XII wieku.

 

REGULAMIN POWIATOWEGO BIEGU FLAGI 2017

Organizator

Powiat Pruszkowski przy współpracy Parkrun Pruszków


Patronat honorowy

Starosta Pruszkowski

 

Realizacja

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

 

Cel imprezy

Uczczenie Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Upowszechnianie biegania

 

Termin i miejsce

2 maja 2017 r., start o godzinie 16.00, Park Kościuszki w Pruszkowie

 

Trasa biegu

Bieg na dystansie 2004 metry odbędzie się na oznakowanej trasie o nawierzchni asfaltowej i betonowej, na którą składają się dwa okrążenia prowadzące przez teren Parku Kościuszki. Nie ma limitu czasu na pokonanie dystansu.

 

Uczestnictwo i zgłoszenia

Impreza ma charakter otwarty. Może w niej wziąć udział każdy, kto spełni warunki określone w niniejszym regulaminie. Osoby niepełnoletnie startujące w biegu zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) na udział w biegu.

Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Powinien posiadać dobry stan zdrowia oraz nie mieć żadnych przeciwwskazań medycznych do uprawiania biegania. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegach pociąga za sobą ryzyko utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Uczestnik zrzeka się roszczeń za szkody niezawinione prze organizatora. Dopuszcza się start zawodników na wózkach inwalidzkich.

Rejestracja biegaczy jest możliwa drogą mailową na adres kpiotrowska@powiat.pruszkow.pl lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w pokoju 403. Dodatkowe zapisy prowadzone będą w dniu imprezy, od godziny 15:00, w namiocie Powiatu Pruszkowskiego, który zostanie usytuowany w pobliżu startu. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają numerki startowe, które rozdawane będą przy zapisie.

Organizator zapewnia uczestnikom biegu opiekę medyczną podczas biegu, w czasie objętym programem imprezy.

 

Pomiar czasu

Osoby, które chciałyby sprawdzić swoje możliwości i zmierzyć czas swojego biegu, muszą dodatkowo zarejestrować się na stronie www.parkrun.pl/pruszkow. Wówczas otrzymają kod kreskowy, który należy sczytać przekraczając metę.

 

Depozyt

Organizator nie prowadzi depozytu rzeczy uczestników i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

 

Nagrody

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

 

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach organizacji biegu i komunikacji z biegaczami. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje publikację imienia, nazwiska oraz roku urodzenia.

Dane osobowe uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z organizatorem podmiotom wyłącznie na potrzeby prowadzenia pomiaru czasu i publikacji wyników.

Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.

Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w biegu.

 

Postanowienia końcowe

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy.

Biorąc udział w biegu uczestnik deklaruje znajomość niniejszego regulaminu.

Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora imprezy.

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 www.gpr24.pl · Subskrybuj:InformacjeKomentarze · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress