Subskrybuj:InformacjeKomentarze
pasek

Tu jesteś: Home » Aktualności, Wiadomości » Inauguracyjne posiedzenie pierwszej w Polsce Powiatowej Rady Rozwoju

 

W środę, 12 kwietnia, o godzinie 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rozwoju. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce!

Spotkanie miało charakter inauguracyjny. Przewodniczył mu Starosta Pruszkowski  Maksym Gołoś, ,który na wstępie podkreślił istotę powstania Powiatowej Rady Rozwoju dla wszystkich mieszkańców Powiatu. „Jest to pierwsza taka inicjatywa w kraju. Mam nadzieję, że nasze doświadczenia będą procentować, w jednostkach samorządu terytorialnego bądź innych środowiskach” – powiedział. „Potrzebujemy energii, która może płynąć z poczucia dobrze wykonywanej pracy” – dodał.

Powiatowa Rada Rozwoju powstała w oparciu o przyjętą uchwałą Rady Strategię Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025.  To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce. Wpisało się ono w założenia, przyjętego przez Radę Ministrów, Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Gość specjalny wydarzenia – Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju podkreślił w swoim wystąpieniu nowatorski charakter podjętej inicjatywy jako dobry wzór dla innych Powiatów w Polsce.

Powiatowa Rada Rozwoju stanowi platformę dialogu na temat kierunków rozwoju powiatu w najważniejszych dla mieszkańców obszarach. Jednocześnie pełni funkcje koordynacyjno-doradcze, zarówno dla władz powiatowych, jak i gminnych. W swoim założeniu ma stanowić miejsce wymiany pomysłów, doświadczeń i wiedzy między przedstawicielami samorządów, organizacji pozarządowych, urzędników i mieszkańców Powiatu. Obszarami działania Powiatowej Rady Rozwoju jest pięć najistotniejszych sfer życia społecznego. Obszar pierwszy to wysoki kapitał ludzki i społeczny, będący podstawą rozwoju gospodarczego. Chodzi tutaj nie tylko o poprawę jakości edukacji, ale również o podniesienie poziomu zatrudnienia i stworzenie przyjaznych warunków do rozwoju biznesu. Obszar drugi dotyczy rozwiązań komunikacyjnych. Działania w tym zakresie mają na celu zapewnienie sprawnej komunikacji i poprawę bezpieczeństwa. Trzecim obszarem jest sfera bezpieczeństwa i równych szans. Istotnym aspektem jest tutaj funkcjonowanie służby zdrowia i pomocy społecznej. Obszar czwarty to wysoki standard zamieszkania i wypoczynku. Najważniejsze działania mają na celu poprawę dostępności oferty kulturalnej, rozrywkowej i sportowej, ale także poprawę stanu i dbałości o środowisko. Ostatnim z pięciu obszarów jest sprawna i otwarta na mieszkańców Powiatu administracja.

Podczas posiedzenia ukonstytuowało się prezydium Powiatowej Rady Rozwoju. Wiceprzewodniczącymi zostały Katarzyna Klimaszewska, Radna Powiatu, oraz Małgorzata Pachecka z Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie”. Ponadto w skład Rady weszli wybrani radni, przedstawiciele jednostek, urzędów gmin z terenu Powiatu Pruszkowskiego, organizacji pozarządowych oraz specjaliści z różnych dziedzin życia społecznego.

 

Skład Powiatowej Rady Rozwoju:

 1. Dorota Bagińska, Stowarzyszenie Kulturalny Komorów,
 2. Krzysztof Bukowski, Zastępca Naczelnika Biura Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego,
 3. Witold Dąbrowski, Naczelnik Wydziału Obsługi Urzędu Starostwa Powiatowego,
 4. Dariusz Drzewiecki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie,
 5. Maksym Gołoś, Starosta Pruszkowski,
 6. Krzysztof Grabka, Wójt Gminy Michałowice,
 7. Agnieszka Kaczorowska-Budek, Stowarzyszenie „Ład na Mazowszu”,
 8. Katarzyna Klimaszewska, Radna Powiatu Pruszkowskiego,
 9. Arkadiusz Kosiński, Burmistrz Gminy Brwinów,
 10. Paweł Kostrzewski, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego,
 11. Radosław Kowalczyk, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 12. Małgorzata Kucharska, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego,
 13. Andrzej Kurzela, Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa,
 14. Małgorzata Łukaszewicz, Fundacja Up Starter,
 15. Maria Makowska, Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego,
 16. Ilona Massalska, Stowarzyszenie „Szlakiem Tęczy”,
 17. Karol Michalczyk, Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego,
 18. Łukasz Oleszczuk, SISCOM,
 19. Małgorzata Pachecka, TPMOK „Komorowianie”,
 20. Edward Radziejewski, Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne,
 21. Krzysztof Radzik, Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie,
 22. Magdalena Radziszewska, Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego,
 23. Robert Radziwonka, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy,
 24. Marek Rajkowski Janusz, Radny Powiatu Pruszkowskiego,
 25. Rutkowski, Stowarzyszenie Projekt Brwinów,
 26. Tomasz Sławatyniec, Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie,
 27. Grzegorz Szuplewski, Burmistrz Miasta Piastowa,
 28. Artur Świercz, Radny Powiatu Pruszkowskiego,
 29. Bogdan Urban, Pruszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich,
 30. Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn.

 

 

© 2017 www.gpr24.pl · Subskrybuj:InformacjeKomentarze · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress