Kombud zrealizował innowacyjną sygnalizację dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej

 

Zakłady Automatyki Kombud zrealizowały nowatorski system sygnalizacji na przejazdach Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD) w kilku podwarszawskich miejscowościach. Spośród 16 zmodernizowanych przejazdów 8 zyskało nowatorski system sygnalizacji z tablicami o zmiennej treści. Inwestycja o wartości blisko 11,5 mln zł netto została dofinansowana ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Przystępując do kolejnego etapu modernizacji zastanawialiśmy się jak zwiększyć bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, a jednocześnie zwiększyć płynność ruchu drogowego w sąsiedztwie realizowanych inwestycji – mówi Krzysztof Kulesza, Kierownik Projektu SPPW w Warszawskiej Kolei Dojazdowej. – We współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi, zarządcami dróg i Policją wprowadziliśmy rozwiązanie, które w zgodzie z wszelkimi przepisami pozwala kierowcom bezpiecznie przejechać przez tory w czasie postoju pociągów na przystankach. Przejazdy są lepiej oznakowane, a w okolicy udało się ograniczyć zatory drogowe.

Osiem przejazdów kategorii „D” zostało wyposażonych w dodatkowe, żółte lampy ostrzegawcze oraz tablice o zmiennej treści z napisem „Uwaga pociąg”. Sercem urządzeń jest System Samoczynnej Sygnalizacji Przejazdowej SZP-1 zaprojektowany i wyprodukowany w Zakładach Automatyki Kombud, który analizuje sygnały z dwóch par czujników zliczających osie pociągu. Informacje z czujników oraz monitoringu trafiają do centrum sterowania ruchem kolejowym WKD w Komorowie. System SZP-1 posiada świadectwo dopuszczenia wydane przez Urząd Transportu Kolejowego. Poza pasem kolejowym znajdują się sygnalizatory i tablice o zmiennej treści, których kształt i sposób działania zostały zatwierdzone w formie stałej organizacji ruchu na podstawie przepisów o ruchu drogowym.

Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na przejazdach, to oni są odpowiedzialni za sprawdzenie czy można wjechać na przejazd – mówi Krzysztof Łukomski, dyrektor Centrum Automatyki i Elektroniki w Zakładach Automatyki Kombud S.A.

Cechą charakterystyczną funkcjonowania WKD jest wysoka częstotliwość kursowania pociągów, a jednocześnie duże obciążenie przejazdów kolejowych ruchem kołowym, zwłaszcza w godzinach szczytu, sięgające średnio kilku tysięcy pojazdów na dobę. Na najbardziej obciążonych przejazdach: w Regułach, Otrębusach oraz na ul. Nadarzyńskiej w Grodzisku Mazowieckim liczba pojazdów wynosi od 15 tys. do nawet 30 tys. samochodów na dobę. Nie bez znaczenia również pozostają bardzo duże potoki pieszych przekraczających przejazdy kolejowe, w niektórych miejscowościach wynoszące ponad 10 tys. osób na dobę. W związku z tym lokalna społeczność oczekuje rozwiązań umożliwiających zachowanie maksymalnej płynności ruchu.

Z przeprowadzonych przez WKD analiz wynikało, że wprowadzenie na niemal wszystkich modernizowanych przejazdach rogatek może sparaliżować ruch w ciągu Alej Jerozolimskich i drogi wojewódzkiej nr 719, przebiegających równolegle do linii kolejowej WKD. Wysoka częstotliwość kursowania pociągów i duże natężenie ruchu samochodowego spowodowałoby powstawanie na drogach łączących linię kolejową z ciągiem drogi wojewódzkiej nr 719 zatorów o ponad kilometrowej długości, które jeszcze bardziej utrudniałyby ruch w porannym i popołudniowym szczycie komunikacyjnym.

Szansą, która umożliwiła modernizację okazała się zmiana rozporządzenia z 2015 r. dotyczącego przejazdów kolejowych. Na przejazdach kategorii „D” WKD wprowadziła ograniczenie prędkości do 20 km/h oraz w oparciu o przepisy ruchu drogowego sygnalizatory z żółtymi światłami ostrzegawczymi i tablicami o zmiennej treści.

W ten sposób zmodernizowanych zostało 8 przejazdów: w Pruszkowie – w ciągu ulicy Dolnej (osiedle Malichy), przy ul. Sadowej (osiedle Tworki); przy ul. Głównej w Nowej Wsi, ul. Parkowej w Podkowie Leśnej, ul. Kazimierzowskiej w sąsiedztwie przystanku Kazimierówka, na ul. Okrężnej oraz ul. Nadarzyńskiej w Grodzisku Mazowieckim, a także przy ul. Regulskiej w Regułach. Na pozostałych ośmiu przejazdach (m.in. w Grodzisku Mazowieckim, Milanówku i Otrębusach) w ramach pierwszego etapu inwestycji zainstalowana została tradycyjna sygnalizacja – półrogatki na przejazdach kategorii „B” oraz sygnalizatory z czerwonymi lampami na przejazdach kategorii „C”.

Wartość projektu wyniosła blisko 11,5 mln zł netto. Inwestycja była współfinansowana przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Przez 26 lat działalności Kombud zrealizował ponad 900 instalacji, w tym 43 systemy komputerowe, systemy zabezpieczenia ruchu oraz urządzenia przytorowe i zasilania. Instalacje Kombudu możemy spotkać na Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK), linii łączącej Warszawę z Trójmiastem oraz stacjach warszawskiego i gdańskiego węzła kolejowego. Kombud zrealizował również prace przy rozbudowie i modernizacji stacji techniczno-postojowej Metra Kabaty. Z infrastruktury modernizowanej z udziałem Kombudu od grudnia 2014 r. korzystają poruszające się z prędkością do 200 km/h pociągi Pendolino.