Subskrybuj:InformacjeKomentarze
pasek

Tu jesteś: Home » Aktualności, Wiadomości »   Szansa dla początkujących społeczników – Powiatowa Kuźnia Aktywności Obywatelskiej

 

Coraz prężniej rozwijające się w powiecie pruszkowskim organizacje pozarządowe osiągnęły kolejny, duży sukces – ponad 50 tys. zł. wsparcia finansowego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich uzyskał projekt „Powiatowa Kuźnia Aktywności Obywatelskiej” przygotowany w partnerskiej współpracy 9 stowarzyszeń społeczno-obywatelskich oraz starostwa powiatowego w Pruszkowie.

Wśród kilku tysięcy projektów społecznych zgłoszonych do tegorocznej edycji FIO przez organizacje pozarządowe z terenu całego kraju  Projekt „Powiatowa Kuźnia Aktywności Obywatelskej” przygotowany przez nasze organizacje znalazł się wśród najwyżej ocenionych i uzyskał tym samym fundusze potrzebne na jego realizację. To pierwszy tak duży projekt społeczny dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na terenie powiatu pruszkowskiego. Projekt ma za zadanie wsparcie rozwoju aktywności społecznej i obywatelskiej na terenie powiatu poprzez aktywizację lokalnych grup nieformalnych oraz stowarzyszeń o charakterze obywatelskim.   Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem realizowanym w partnerstwie 9 doświadczonych stowarzyszeń obywatelskich działających na terenie wszystkich 6 gmin powiatu pruszkowskiego, przy jednoczesnym wsparciu i partnerstwie samorządu powiatu pruszkowskiego. Głównym celem projektu jest wyszukanie na terenie wszystkich gmin powiatu lokalnych środowisk społecznych podatnych na aktywizację obywatelską oraz udzielenie im wsparcia w rozwoju poprzez praktyczne, warsztatowe szkolenia, indywidualne doradztwo i integrację środowiskową. Realizacja tego procesu znajdzie finał w postaci wydawnictwa pt. „Standardy rozwoju aktywności obywatelskiej w Powiecie Pruszkowskim”, które będzie podsumowaniem osiągnięć projektu, a zarazem poradnikiem dla początkujących obywatelskich społeczników i wzorcem inspirującym inne samorządy powiatowe do podejmowania podobnych działań aktywizujących lokalne społeczności obywatelskie.

 

Projekt zakłada między innymi:

– rozwinięcie szerokiej akcji informacyjnej z udziałem wszystkich społecznych nośników informacyjnych działających na terenie powiatu i dzięki temu dotarcie do wszystkich lokalnych środowisk społecznych dysponujących potencjałem do działań obywatelskich z ofertą udziału w projekcie, który pozwoli im na optymalny rozwój działań lokalnych

– powołanie zespołu ekspertów składającego się z doświadczonych liderów organizacji obywatelskich działających z sukcesem na terenie wszystkich gmin powiatu pruszkowskiego, których rolą będzie coaching i mentoring dla uczestników projektu oraz wypracowanie standardów rozwoju aktywności obywatelskiej na terenie powiatu

– przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-warsztatowego oraz doradczego dla ok. 20 liderów lokalnych społeczności obywatelskich z terenu całego powiatu pruszkowskiego, który pozwoli im na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie rozwijania działań społeczno-obywatelskich w ich lokalnych społecznościach

– utworzenie stałej sieci wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń  organizacji oraz grup obywatelskich na terenie powiatu

Elementem centralizującym i ułatwiającym realizację projektu będzie oparcie jego działań o Centrum Dialogu Społecznego Powiatu Pruszkowskiego, spełniającego rolę powiatowego centrum organizacji pozarządowych. W ośrodku tym będzie się mieścił stały punkt informacyjny i doradczy dla uczestników Projektu oraz będą się odbywały przewidziane spotkania i zajęcia szkoleniowo-warsztatowe.

Harmonogram działań przewiduje w miesiącach wakacyjnych rekrutację uczestników we wszystkich gminach powiatu pruszkowskiego, zaś od września do listopada intensywny, częściowo wyjazdowy, program szkoleń , warsztatów i praktyk dla początkujących społeczników.

Projekt zakończy się w grudniu br. dużą konferencją społeczną sumującą osiągnięcia i uzyskane efekty, z szerokim udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządowców i przedsiębiorców z terenu powiatu pruszkowskiego.

Organizacje – partnerzy w realizacji Projektu:

– organizacje partnerskie – liderzy projektu:

   > Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla-Ogrodu Malichy

   > Brwinowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Szansa”

– organizacje partnerskie – partnerzy organizacyjni:

   > Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego

   > Pruszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Socjus”

– organizacje partnerskie – ambasadorowie projektu na terenie poszczególnych gmin:

   > Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla-Ogrodu Malichy – gmina Pruszków

   > Stowarzyszenie Projekt Brwinów   –  gmina Brwinów

   > Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Komorów „Komorowianie” – gmina Michałowice

   > Towarzystwo Przyjaciół Gminy Nadarzyn   –  gmina Nadarzyn

   > Stowarzyszenie „Możesz”    –  gmina Piastów

   > Stowarzyszenie Projekt Raszyn  –  gmina Raszyn

Partnerem samorządowym Projektu, udostępniającym szereg organizacyjnych możliwości do jego realizacji, jest Powiat Pruszkowski.

 

Obecnie  trwa rekrutacja uczestników Projektu – lokalnych aktywistów społecznych, którzy w swoich środowiskach rozpoczynają lub pragną rozpocząć  działania społeczne.

– Od września do listopada przeprowadzimy cykl szkoleń i warsztatów, częściowo wyjazdowych, w trakcie których postaramy się przekazać początkującym społecznikom nie tylko potrzebną w działaniach społecznych wiedzę, ale i nasze wieloletnie doświadczenia – zachęcają liderzy Projektu –  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.  Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mailowym:  ngo.pruszkow@gmail.com  do 31 sierpnia 2017.  Oczywiście udział w Projekcie jest dla uczestników całkowicie bezpłatny.

 

 

 

© 2017 www.gpr24.pl · Subskrybuj:InformacjeKomentarze · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress