Subskrybuj:InformacjeKomentarze
pasek

Tu jesteś: Home » Aktualności, Wiadomości » WiFi4EU: bezpłatny dostęp do internetu dzięki nowemu projektowi UE

 

  • Posłowie wsparli w głosowaniu projekt bezpłatnego WIFI w przestrzeni publicznej
  • Ochrona danych osobowych przyszłych użytkowników
Wprowadzono mechanizm finansowania miejsc, w których lokalnie, na terenie UE, bezprzewodowy dostęp do Interentu będzie bezpłatny oraz powszechnie dostępny.
Fundusze europejskie na ten cel rozdzielane będą w sposób zachowujący równowagę pomiędzy krajami, w ponad 6 000 miejsc w UE, według kolejności zgłoszeń, w celu utworzenia punktów z bezpłatnym dostępem do sieci w przestrzeni publicznej (w bibliotekach, szpitalach, obiektach administracji publicznej), jak również w ogólnie dostępnych miejscach na zewnątrz.
 
Kto może się zgłaszać i na jakich zasadach
Do otrzymania funduszy zakwalifikują się instytucje publiczne, które będą pokrywać koszty operacyjne przez, co najmniej trzy lata oraz zaoferują użytkownikom łatwy i bezpłatny dostęp do sieci. Ponadto, aby otrzymać dofinansowanie z UE, zrezygnować należy z reklam oraz używania danych osobowych w celach komercyjnych. Projekty duplikujące podobne, bezpłatne, prywatne lub publiczne oferty, na tym samym terenie, również nie otrzymają wsparcia.
Dostęp do sieci powinien być oferowany w językach używanych w państwie członkowskim oraz, jeśli to możliwe, w innych oficjalnych językach używanych na terenie UE.
Carlos Zorrinho (S&D, PT), odpowiedzialny z projekt, powiedział: “Bezpłatne WIFI w UE, było polityczną wizją, która wkrótce stanie się rzeczywistością. Zapewni każdemu Europejczykowi, niezależnie od zarobków oraz miejsca zamieszkania, korzyści płynącej z wysokiej jakości WIFI, prowadząc do powstania Europejskiego Społeczeństwa Cyfrowego, konkurencyjnego i ułatwiającego uczestnictwo.
Rezolucję przyjęto 582 głosami za, przy 98 głosach przeciw i 9 wstrzymujących się od głosu.
 
Więcej informacji
Projekt sprawozdania o propagowaniu łączności internetowej w społecznościach lokalnych
 
Ścieżka proceduralna
 
Blog Biura analiz PE: WIFI4EU
 

 

© 2017 www.gpr24.pl · Subskrybuj:InformacjeKomentarze · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress