Subskrybuj:InformacjeKomentarze
pasek

Tu jesteś: Home » Aktualności, Wiadomości » Gmina Michałowice w inwestycyjnej czołówce Mazowsza!

Foto Mariusz Marcysiak – Suchy las – świetlica

 

Nasza gmina jest 3. gminą wiejską województwa mazowieckiego w rankingu wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach 2014-2016, który został opublikowany przez magazyn samorządowy „Wspólnota”.

Średnie wydatki inwestycyjne w naszej gminie wyniosły w badanym okresie 1467,04 zł per capita. W skali kraju uplasowaliśmy się na 31. miejscu w kategorii gmin wiejskich (w ubiegłorocznym zestawieniu 43. pozycja).  Natomiast na Mazowszu dało nam to 3 miejsce w tej kategorii, tuż za gminami: Nadarzyn (1637,66 zł) oraz Czosnów (1546,43 zł).

Dla porównania powiat pruszkowski wydał średnio na inwestycje w latach 2014-2016 122,91 zł na mieszkańca. Natomiast wydatki gmin, które wchodzą w skład naszego powiatu, oprócz wymienionego powyżej Nadarzyna, wyniosły per capita – w Brwinowie 949,78 zł, Raszynie 852,94 zł, Pruszkowie 708,66 zł oraz Piastowie 368,35 zł.

Ranking został opracowany w oparciu o całość wydatków inwestycyjnych, zarówno tych, które ukierunkowane są na rozwój infrastruktury technicznej (m.in. drogi, sieć wodociągowa i kanalizacyjna, oświetlenie), jak i społecznej (obiekty sportowe, kulturalne, oświatowe).  

Na przestrzeni lat, po transformacji, w całym kraju znacznej poprawie uległ stan infrastruktury technicznej. Dlatego też możliwe jest przeznaczanie przez samorządy coraz więcej środków na infrastrukturę związaną z usługami społecznymi.

Odzwierciedlenie tej sytuacji mamy także w naszej gminie.  W badanych latach zrealizowany został szereg projektów mających wpływ na podniesienie komfortu życia mieszkańców:  

– powstały nowe świetlice  w Granicy, Pęcicach Małych, Suchym Lesie, Regułach, zmodernizowano już istniejące, w Sokołowie i sołectwie Komorów

– przebudowano budynek starego  urzędu gminy oraz obiekt,  w którym mieści się Gminne Centrum Wolontariatu

– rozbudowywano i modernizowano place zabaw

– powstały siłownie zewnętrzne

– wybudowano boiska w Granicy (pełnowymiarowe) oraz w Pęcicach Małych (wielofunkcyjne)

– rozbudowano i zmodernizowano obiekty oświatowe (m.in. przedszkole w Michałowicach i Nowej Wsi, szkołę w Komorowie, boisko i bieżnię przy szkole w Michałowicach)

– zmodernizowano remizę  strażacką w Nowej Wsi i wyposażono jednostkę OSP w nowoczesny pojazd pożarniczy.

Oczywiście oprócz inwestycji w infrastrukturę społeczną w latach 2014-2016 gmina realizowała także zadania związane z przebudową dróg, budową kolejnych kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, odwodnieniem gminy (m.in. budowa rowu U1) czy modernizacją oświetlenia.  

W analizowanym okresie całość wydatków inwestycyjnych wyniosła ponad 76,8 mln zł. W przeważającej części zostały one sfinansowane ze środków własnych, a jedyna zaciągnięta w tym okresie pożyczka wyniosła 319, 6 tys. zł.

Śmiało można stwierdzić, iż wydatki inwestycyjne w naszej gminie są na bardzo wysokim poziomie, a 31. pozycja wśród 1555 funkcjonujących gmin wiejskich w naszym kraju jest najlepszym tego dowodem.

Realizowane działania w dłuższej perspektywie czasowej przynoszą mieszkańcom wymierne efekty i znacząco wpływają na wzrost konkurencyjności naszej gminy, jako miejsca dobrego do mieszkania i spędzania tu wolnego czasu.

 

 

© 2017 www.gpr24.pl · Subskrybuj:InformacjeKomentarze · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress