Subskrybuj:InformacjeKomentarze
pasek

Tu jesteś: Home » Aktualności, Kultura » Dziedzictwo muzyki polskiej – „Krakowiacy i górale” na nowo

 

Na niedawnej konferencji w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina (NIFC) z udziałem ministra prof. dr Piotra Glińskiego, dyrektora NIFC dr Artura Szklenera, dyr. PWM (Państwowego Wydawnictwa Muzycznego) dr Daniela Cichego w Krakowie zaprezentowano pierwsze nagrania polskiej opery „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale” wg Wojciecha Bogusławskiego do muzyki Jana Stefani.

Ten 24 min. fragment to start nowego programu odzyskania dla potomności muzyki polskiej, głównie z okresu zaborów, kiedy na naszych ziemiach żyło i tworzyło wielu nieznanych ogółowi artystów. Opera Bogusławskiego jest powszechnie znana (bardziej ze szkolnych opisów) i jako taka w nowym polsko-czeskim wykonaniu ujrzy światło na nośniku DVD z początkiem nowego roku. Ale zamierzenia wymienionych instytucji przy wsparciu nie bez powodu nazwanym <ministerstwem kultury i dziedzictwa narodowego> są zaiste ogromne i obliczone na lata. Jak opowiadał dyr. Cichy, do ratowania – odzyskiwania zapisów polskiej muzyki z okresu zaborów (i dawniejszej) przystąpiono tuż po II wojnie, za „czasów” dyr. Tadeusza Ochlewskiego i przy wsparciu prof. Tomaszewskiego. Potem zwolna zaniechano owej działalności, niemniej PWM zanotował w tej dziedzinie pewne osiągnięcia (głównie wydawnictwa nutowe i niewielka ilość publikacji). Rozpoczęta już kwerenda w archiwach muzycznych bibliotek krajów ościennych może dać zaskakujące melomanów wyniki. Program prowadzony przez PWM i NIFC zakłada szereg skoordynowanych działań, jak: przeszukania archiwów i digitalizacja odkryć; przygotowanie ich do wydań i prac naukowych; wydanie źródłowe nut i udostępnienie wykonawcom; wsparcie wykonań mistrzowskich; publikację fonograficzne – nadania radiowe i telewizyjne; gromadzenie (opracowanie) wiedzy na temat polskiej muzyki i jej twórców; włączenie owych kompozycji w proces edukacyjny w szkolnictwie i – wreszcie – promocja Polski z wykorzystaniem opracowanej spuścizny (festiwale, wydarzenia artystyczne – akcje informacyjne).

Aktualne prace objęte tym Programem dotyczą kilkudziesięciu kompozytorów, m.in. Feliks Dobrzyński, Józef Elsner, Józef Krogulski, Franciszek Lessel, Stanisław Moniuszko, Ignacy Jan Paderewski czy Juliusz Zarębski (kompletna lista na www.dziedzictwomuzykipolskiej.pl). Będzie też dostępny Portal Muzyki Polskiej – do roku 2020 swoje witryny będzie miało co najmniej 25 kompozytorów. Jeżeli chodzi o PWM to w ub. roku kwerenda opracowań polskiej muzyki wykazała, jak ogromne są braki w źródłowo-historycznej dokumentacji spuścizny wielu wybitnych naszych kompozytorów. Tutaj Program będzie realizowany na 4 płaszczyznach – wydawnictw nutowych wraz z kompleksowym naukowym i wykonawczym opracowaniem; wydawnictwa książkowe (wspólne PWM/NIFC); wykonania artystyczne i nagrania CD/DVD; szkolenie i wsparcie procesu kształcenia kadry redaktorskiej (PWM) oraz upowszechnienie i promocja – w tym serwisy internetowe: streaming, aplikacje mobilne, itd. W pierwszej fazie do 2021 opracowane zostaną i udostępnione zostaną już obecnie znane – mające szanse zaistnienia w życiu artystycznym dzieła – tutaj skorelowane z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości. W drugiej fazie do 2030 roku zostanie ukończony zbiór wszystkich dzieł 50 kompozytorów uwzględnionych w programie.

Jak z tego widzimy powodzenie programu, w co nie należy wątpić, spowoduje znaczna popularyzację dorobku owych kompozytorów, będzie też szansą na upowszechnienie i promocje polskiego dziedzictwa kulturowego w wymiarze europejskim i światowym.

A na razie możemy  posłuchać fragmentów opery – śpiewogry „Krakowiacy i Górale” w polsko-czeskim wykonaniu, nagranych latem w praskich studiach, m.in. w roli Doroty – Lenka Cafourkova; w roli Basi – Natalia Rubiś-Krzeszowiak, w roli Stacha (i Morgala) – Krystian Adam; Jonka – Vaclav Ciżek; Brandysa – Jan Martynik oraz Bardosa – Tomas Kral. Śpiewają Collegium Vocale 1704, gra zespół Collegium 1704 – pod dyrekcją Vaclava Luksa. Z tymi artystami mieliśmy przyjemność zetknąć się podczas ostatniego festiwalu Chopin i jego Europa.

Tekst & foto – Adam St. Trąbiński

 

 

© 2017 www.gpr24.pl · Subskrybuj:InformacjeKomentarze · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress